W ramach Programu Konopnego oferujemy rolnikom możliwość uprawy polskich odmian konopi na cele nasienne w oparciu o zawartą z Instytutem Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich umowę kontraktacyjną.

 

Zapewniamy:

- Wysokiej jakości nasiona odmian należących do Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich

- Pomoc w dokonaniu zgłoszeń urzędowych.

- Wsparcie agrotechniczne w całym okresie upraw

- Opiekę merytoryczną ekspertów/pracowników naukowych IWNIRZ

- Zakup całego plonu wg ustalonych cen

- Wysoką rentowność

- Możliwość nabycia wiedzy w zakresie upraw, zbioru i przetwórstwa konopi przemysłowych w trakcie organizowanych szkoleń I spotkań indywidualnych

 

contracting

As part of the Hemp Program, we offer farmers the opportunity to grow Polish hemp varieties for seed purposes based on the contract concluded with the Institute of Natural Fibers and Medicinal Plants.

We provide:

High-quality seeds of varieties belonging to the Institute of Natural Fibers and Medicinal Plants

Help in making official applications.

Agro-technical support throughout the growing period

Substantive care of IWNIRZ experts / academic staff

Purchase of the entire yield according to set prices

High profitability

Possibility to acquire knowledge in the field of cultivation, harvesting and processing of industrial hemp during organized trainings and individual meetings

 

 

 

If you want to participate in the most dynamically and rapidly developing agro-market and improve  the profitability of your farm, join the Hemp Program in the season 2018/2019.