• Białobrzeskie      • Tygra       • Henola

 

Wszystkie trzy odmiany zostały wyhodowane w Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich. Są to konopie jednopienne, o wysokim i ustabilizowanym stopniu jednopienności. Należą do form środkowo-europejskich i okres wegetacji mają dostosowany do polskich warunków klimatyczno-glebowych. Są to odmiany typowo włókniste, zawierające mniej niż 0,2% substancji halucynogennych (Δ9THC).

 

industrial hemp cuiltivars

• Białobrzeskie      • Tygra       • Henola

 

All three varieties were cultivated at the Institute of Natural Fibers and Medicinal Plants. They are a varieties of monoecious hemp, with a high and stabilized degree of monomorphism. They belong to the Central European forms and the vegetation period are adapted to Polish climate and soil conditions. These are typically fibrous varieties containing less than 0,2% of hallucinogenic substances (Δ9THC).